Kup bilet na kurs "Sztuka Słuchania Boga"!
Kup bilet na kurs "Sztuka Słuchania Boga"!
08-10.03.2024 w Częstochowie!
Kup Bilet
501-437-112
info@kchwcz.tv

Zasady i Warunki

Zaktualizowano 20 lipca 2023 r

 

Ogólne warunki

Uzyskując dostęp i składając zamówienie w kchwcz.tv, potwierdzasz, że zgadzasz się i jesteś związany warunkami usługi zawartymi w Warunkach opisanych poniżej. Niniejsze warunki mają zastosowanie do całej witryny oraz wszelkich wiadomości e-mail lub innego rodzaju komunikacji między Tobą a kchwcz.tv.

 

W żadnym wypadku zespół kchwcz.tv nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody, w tym między innymi utratę danych lub zysków, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na tej stronie, nawet jeśli zespół kchwcz.tv lub upoważniony przedstawiciel został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeśli korzystanie z materiałów z tej strony spowoduje konieczność serwisowania, naprawy lub korekty sprzętu lub danych, ponosisz wszelkie koszty z tym związane.

 

kchwcz.tv nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, które mogą wystąpić w trakcie korzystania z naszych zasobów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i zmiany zasad korzystania z zasobów w dowolnym momencie. Niniejsza Polityka prywatności została utworzona za pomocą Termify.io

 

Licencja

kchwcz.tv udziela użytkownikowi odwołalnej, niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej licencji na pobieranie, instalowanie i korzystanie ze strony internetowej/aplikacji ściśle zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

 

Niniejszy Regulamin stanowi umowę pomiędzy Tobą a kchwcz.tv (zwanymi w niniejszym Regulaminie „kchwcz.tv”, „nas”, „my” lub „nasz”), dostawcą strony internetowej kchwcz.tv oraz usług dostępnych z poziomu strony internetowej kchwcz.tv (które w niniejszym Regulaminie łącznie określane są jako „Usługa kchwcz.tv”).

 

Zgadzasz się na związanie niniejszymi Warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, prosimy o niekorzystanie z Serwisu kchwcz.tv. W niniejszych Warunkach „Ty” odnosi się zarówno do Ciebie jako osoby fizycznej, jak i do podmiotu, który reprezentujesz. Jeśli naruszysz którykolwiek z niniejszych Warunków, zastrzegamy sobie prawo do anulowania Twojego konta lub zablokowania dostępu do Twojego konta bez powiadomienia.

 

Definicje i kluczowe terminy

Aby pomóc wyjaśnić sprawy tak jasno, jak to możliwe w niniejszych Warunkach, za każdym razem, gdy pojawia się odwołanie do któregokolwiek z tych warunków, są one ściśle zdefiniowane jako:

 

 • Cookie: niewielka ilość danych generowana przez stronę internetową i zapisywana przez Twoją przeglądarkę internetową. Służy do identyfikacji Twojej przeglądarki, dostarczania analiz, zapamiętywania informacji o Tobie, takich jak preferencje językowe lub dane logowania.
 • Firma: kiedy te terminy wspominają o „Firmie”, „my”, „nas” lub „nasz”, odnosi się to do Kościoła Chrześcijański w Częstochowie , ( ul . Gazowa 3, 42-202 Częstochowa ), który jest odpowiedzialny za Twoje dane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Kraj: siedziba kchwcz.tv lub właścicieli/założycieli kchwcz.tv, w tym przypadku jest to Polska
 • Urządzenie: dowolne urządzenie podłączone do Internetu, takie jak telefon, tablet, komputer lub inne urządzenie, za pomocą którego można wejść na kchwcz.tv i korzystać z usług.
 • Usługa: odnosi się do usługi świadczonej przez kchwcz.tv zgodnie z opisem w odpowiednich warunkach (jeśli są dostępne) i na tej platformie.
 • Usługi stron trzecich: odnoszą się do reklamodawców, sponsorów konkursów, partnerów promocyjnych i marketingowych oraz innych osób, które dostarczają nasze treści lub których produkty lub usługi mogą Cię zainteresować.
 • Ty: osoba lub podmiot zarejestrowany w kchwcz.tv w celu korzystania z Usług.

 

Ograniczenia

Zgadzasz się tego nie robić i nie zezwalasz innym na:

 

 • Licencjonować, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, cedować, dystrybuować, transmitować, hostować, zlecać na zewnątrz, ujawniać ani w inny sposób wykorzystywać komercyjnie witryny/aplikacji ani udostępniać platformy osobom trzecim.
 • Modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, deasemblować, odszyfrowywać, odtwarzać kompilacji lub inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części witryny/aplikacji.
 • Usuwać, zmieniać lub zasłaniać wszelkie informacje o prawach własności (w tym wszelkie informacje o prawach autorskich lub znakach towarowych) kchwcz.tv lub jej podmiotów stowarzyszonych, partnerów, dostawców lub licencjodawców strony internetowej/aplikacji.

 

Zapłata

Jeśli zarejestrujesz się w którymkolwiek z naszych planów płatności cyklicznych, zgadzasz się uiszczać wszystkie opłaty lub obciążenia na swoje konto za Usługę zgodnie z opłatami, obciążeniami i warunkami rozliczeń obowiązującymi w momencie, gdy każda opłata lub opłata jest należna. O ile w formularzu zamówienia nie wskazano inaczej, należy podać kchwcz.tv ważną kartę kredytową (Visa, MasterCard lub innego akceptowanego przez nas wystawcę) („Dostawca usług płatniczych”) jako warunek zapisania się do planu Premium. Twoja umowa z Dostawcą płatności reguluje korzystanie z wyznaczonego konta karty kredytowej i musisz odnieść się do tej umowy, a nie do niniejszych Warunków, aby określić swoje prawa i obowiązki w stosunku do Twojego Dostawcy płatności. Podając kchwcz.tv numer swojej karty kredytowej i powiązane informacje dotyczące płatności, wyrażasz zgodę na to, aby kchwcz.tv była upoważniona do natychmiastowej weryfikacji informacji, a następnie wystawienia faktury na Twoje konto za wszystkie opłaty i prowizje należne i należne kchwcz.tv zgodnie z niniejszą Umową oraz że nie jest wymagane żadne dodatkowe zawiadomienie ani zgoda. Zgadzasz się natychmiast powiadomić kchwcz.tv o wszelkich zmianach adresu rozliczeniowego lub karty kredytowej użytej do płatności zgodnie z niniejszymi warunkami. kchwcz.tv zastrzega sobie prawo do zmiany cen i metod rozliczeń w dowolnym momencie, natychmiast po opublikowaniu na naszej Stronie lub poprzez dostarczenie wiadomości e-mail do administratora(ów) Twojej organizacji.

 

Wszelkie opłaty adwokackie, koszty sądowe lub inne koszty poniesione w związku z windykacją zaległych niekwestionowanych kwot leżą w gestii użytkownika i są przez niego opłacane.

 

Żadna umowa między Tobą a kchwcz.tv dotycząca Usługi nie zostanie zawarta, dopóki kchwcz.tv nie zaakceptuje Twojego zamówienia za pośrednictwem potwierdzającego e-maila, wiadomości SMS/MMS lub innego odpowiedniego środka komunikacji.

 

Jesteś odpowiedzialny za wszelkie opłaty stron trzecich, które możesz ponieść podczas korzystania z Usługi.

 

Polityka zwrotów i zwrotów

Dziękujemy za zakupy w kchwcz.tv. Doceniamy fakt, że lubisz kupować rzeczy, które budujemy. Chcemy również zapewnić satysfakcjonujące wrażenia podczas odkrywania, oceniania i kupowania naszych produktów.

 

Podobnie jak w przypadku innych zakupów, transakcje na stronie kchwcz.tv mają zastosowanie do warunków. Będziemy tak zwięźle, na ile pozwolą nasi prawnicy. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że składając zamówienie lub dokonując zakupu na kchwcz.tv, wyrażasz zgodę na warunki wraz z Polityką Prywatności kchwcz.tv .

 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś w pełni usatysfakcjonowany jakimkolwiek towarem lub usługą, które zapewniamy, nie wahaj się z nami skontaktować, a my omówimy wszelkie problemy związane z naszym produktem.

 

Twoje sugestie

Wszelkie opinie, komentarze, pomysły, ulepszenia lub sugestie (zwane łącznie „Sugestiami”) przekazane przez użytkownika kchwcz.tv w odniesieniu do strony internetowej/aplikacji pozostają wyłączną własnością kchwcz.tv.

 

kchwcz.tv może swobodnie używać, kopiować, modyfikować, publikować lub redystrybuować Sugestie w dowolnym celu iw jakikolwiek sposób, bez uznania ani rekompensaty dla Ciebie.

 

Twoja zgoda

Zaktualizowaliśmy nasze Warunki, aby zapewnić Ci pełną przejrzystość tego, co jest ustawiane, gdy odwiedzasz naszą witrynę i jak jest ona używana. Korzystając z naszej strony internetowej/aplikacji, rejestrując konto lub dokonując zakupu, wyrażasz zgodę na nasz Regulamin.

 

Linki do innych stron internetowych

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Usług. Serwisy mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez kchwcz.tv. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność lub opinie wyrażone na takich stronach internetowych, a takie strony internetowe nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności lub kompletności. Pamiętaj, że kiedy korzystasz z łącza, aby przejść z Usług do innej witryny, nasz Regulamin przestaje obowiązywać. Twoje przeglądanie i interakcja na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, włączając te, do których link znajduje się na naszej platformie, podlega zasadom i zasadom tej strony internetowej. Takie strony trzecie mogą wykorzystywać własne pliki cookie lub inne metody gromadzenia informacji o Tobie.

 

Ciasteczka

kchwcz.tv używa plików „cookies” do identyfikacji obszarów naszej strony internetowej/aplikacji, które odwiedziłeś. Plik cookie to mały fragment danych przechowywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez przeglądarkę internetową. Używamy plików cookie, aby poprawić wydajność i funkcjonalność naszej strony internetowej/aplikacji, ale nie są one niezbędne do korzystania z nich. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje, takie jak filmy, mogą stać się niedostępne lub konieczne będzie wprowadzanie danych logowania za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę internetową/aplikację, ponieważ nie bylibyśmy w stanie zapamiętać, że logowałeś się wcześniej . Większość przeglądarek internetowych można ustawić tak, aby blokowały korzystanie z plików cookie. Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do funkcji naszej witryny/aplikacji poprawnie lub w ogóle. Nigdy nie umieszczamy danych osobowych w plikach cookie.

 

Zmiany w naszych warunkach

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że kchwcz.tv może zaprzestać (na stałe lub tymczasowo) świadczenia Usługi (lub dowolnych funkcji w ramach Usługi) Tobie lub ogólnie użytkownikom, według wyłącznego uznania kchwcz.tv , bez uprzedniego powiadomienia. Możesz zaprzestać korzystania z Usługi w dowolnym momencie. Nie musisz specjalnie informować kchwcz.tv o zaprzestaniu korzystania z Usługi. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jeśli kchwcz.tv zablokuje dostęp do Twojego konta, możesz utracić dostęp do Usługi, danych konta lub jakichkolwiek plików lub innych materiałów zawartych na Twoim koncie.

 

Jeśli zdecydujemy się zmienić nasze Warunki, opublikujemy te zmiany na tej stronie i/lub zaktualizujemy datę modyfikacji Warunków poniżej.

 

Modyfikacje naszej strony internetowej/aplikacji

kchwcz.tv zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub przerywania, czasowo lub na stałe, strony internetowej/aplikacji lub dowolnej usługi, z którą się łączy, z powiadomieniem lub bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika.

 

Aktualizacje naszej strony internetowej/aplikacji

kchwcz.tv może od czasu do czasu dostarczać ulepszenia lub ulepszenia funkcji/funkcjonalności strony internetowej/aplikacji, które mogą obejmować łatki, poprawki błędów, aktualizacje, uaktualnienia i inne modyfikacje („Aktualizacje”).

 

Aktualizacje mogą modyfikować lub usuwać niektóre funkcje i/lub funkcje strony internetowej/aplikacji. Zgadzasz się, że kchwcz.tv nie ma obowiązku ( i ) dostarczania jakichkolwiek Aktualizacji ani (ii) dalszego udostępniania lub włączania jakichkolwiek określonych funkcji i/lub funkcjonalności strony internetowej/aplikacji.

 

Ponadto zgadzasz się, że wszystkie Aktualizacje będą ( i ) uważane za integralną część strony internetowej/aplikacji oraz (ii) będą podlegać warunkom niniejszej Umowy.

 

Usługi stron trzecich

Możemy wyświetlać, dołączać lub udostępniać treści stron trzecich (w tym dane, informacje, aplikacje i inne usługi związane z produktami) lub udostępniać łącza do stron internetowych lub usług stron trzecich („Usługi stron trzecich”).

 

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że kchwcz.tv nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Usługi stron trzecich, w tym za ich dokładność, kompletność, aktualność, ważność, zgodność z prawami autorskimi, legalność, przyzwoitość, jakość lub jakikolwiek inny ich aspekt. kchwcz.tv nie przyjmuje i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby lub podmiotu za Usługi Osób Trzecich.

 

Usługi stron trzecich i łącza do nich są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkownika , a użytkownik uzyskuje do nich dostęp i korzysta z nich całkowicie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami takich stron trzecich.

 

Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia przez Ciebie lub kchwcz.tv.

 

kchwcz.tv może, według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez powodu zawiesić lub rozwiązać niniejszą Umowę z uprzednim powiadomieniem lub bez niego.

 

Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia ze strony kchwcz.tv, w przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Możesz również rozwiązać niniejszą Umowę, usuwając stronę internetową/aplikację i wszystkie ich kopie ze swojego komputera.

 

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy użytkownik zaprzestanie korzystania ze strony internetowej/aplikacji i usunie wszystkie kopie strony internetowej/aplikacji ze swojego komputera.

 

Rozwiązanie niniejszej Umowy nie ogranicza żadnych praw ani środków prawnych kchwcz.tv lub środków prawnych w przypadku naruszenia przez Ciebie (w okresie obowiązywania niniejszej Umowy) któregokolwiek z Twoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

 

Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub agentem takiego właściciela i uważasz, że jakikolwiek materiał w naszej witrynie internetowej/aplikacji stanowi naruszenie Twoich praw autorskich, skontaktuj się z nami, podając następujące informacje: (a) fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu; (b) identyfikację materiału, który rzekomo narusza prawa; (c) Twoje dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail; (d) oświadczenie użytkownika, że w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie materiału nie jest autoryzowane przez właścicieli praw autorskich; oraz (e) oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela.

 

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić kchwcz.tv i jej spółki macierzyste, spółki zależne, stowarzyszone, członków zarządu, pracowników, agentów, partnerów i licencjodawców (jeśli tacy istnieją) z wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wynikających z: (a) korzystania ze strony internetowej/aplikacji; (b) naruszenia niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek prawa lub regulacji; lub (c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Brak gwarancji

Strona internetowa/aplikacja jest dostarczana „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” oraz ze wszystkimi wadami i wadami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, kchwcz.tv, we własnym imieniu oraz w imieniu swoich podmiotów stowarzyszonych oraz swoich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie odrzuca wszelkie gwarancje, wyraźne, dorozumiane, ustawowe lub inne, w odniesieniu do strony internetowej/aplikacji, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszalności oraz gwarancje, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu działania, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczeń do powyższego, kchwcz.tv nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań ani nie składa żadnych oświadczeń, że witryna/aplikacja spełni wymagania użytkownika, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, witryną/aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełniać jakiekolwiek standardy wydajności lub niezawodności lub będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub usterki mogą lub zostaną naprawione .

 

Nie ograniczając powyższego, ani kchwcz.tv, ani żaden dostawca kchwcz.tv nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: ( i ) co do działania lub dostępności strony internetowej/aplikacji lub zawartych na niej informacji, treści i materiałów lub produktów; (ii) że strona internetowa/aplikacja będzie działać nieprzerwanie lub bezbłędnie; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności wszelkich informacji lub treści udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej/aplikacji; lub (iv) witryna/aplikacja, jej serwery, treści lub wiadomości e-mail wysyłane z lub w imieniu kchwcz.tv są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych składników.

 

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączanie lub ograniczanie dorozumianych gwarancji lub ograniczanie obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność kchwcz.tv i któregokolwiek z jej dostawców na podstawie dowolnego postanowienia niniejszej Umowy oraz Twoje wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe będą ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za stronę internetową/aplikację.

 

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, kchwcz.tv ani jego dostawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub innych informacji, przerwy w działalności biznesowej, obrażeń ciała, utraty prywatności wynikającej z lub w jakikolwiek sposób związanej z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony internetowej/aplikacji, oprogramowania i/lub sprzętu strony trzeciej używanego ze stroną internetową/aplikacją lub w inny sposób w związku z z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy), nawet jeśli kchwcz.tv lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełnia swojego podstawowego celu.

 

Niektóre stany/jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wtórnych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

 

Rozdzielność

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

 

Niniejsza Umowa, wraz z Polityką Prywatności i wszelkimi innymi informacjami prawnymi publikowanymi przez kchwcz.tv w ramach Usług, stanowi całość umowy między Tobą a kchwcz.tv dotyczącą Usług. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które pozostaną w pełnej mocy. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku, a brak dochodzenia przez kchwcz.tv jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. TY ORAZ kchwcz.tv ZGADZASZ SIĘ, ŻE WSZELKIE PODSTAWY WYNIKAJĄCE Z USŁUG LUB ZWIĄZANE Z USŁUGAMI MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD ZGŁOSZENIA SIĘ PODSTAWY. W INNYM PRZYPADKU TAKA PODSTAWA DZIAŁAŃ JEST TRWALE ZAKAZANA.

 

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, niewykonanie prawa lub żądanie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy nie wpływa na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub żądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, ani zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia.

 

Żadne niewykonanie ani opóźnienie w wykonaniu przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa lub uprawnienia wynikającego z niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa lub uprawnienia. Żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa lub uprawnienia wynikającego z niniejszej Umowy nie wyklucza dalszego korzystania z tego lub jakiegokolwiek innego prawa przyznanego w niniejszej Umowie. W przypadku konfliktu między niniejszą Umową a wszelkimi mającymi zastosowanie warunkami zakupu lub innymi warunkami, pierwszeństwo mają warunki niniejszej Umowy.

 

Poprawki do niniejszej Umowy

kchwcz.tv zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna , poinformujemy o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

 

Kontynuując dostęp do naszej strony internetowej/aplikacji lub korzystanie z niej po wprowadzeniu zmian w życie, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, tracisz uprawnienia do korzystania z serwisu kchwcz.tv.

 

Całość porozumienia

Umowa stanowi całość porozumienia między Tobą a kchwcz.tv w zakresie korzystania przez Ciebie z witryny/aplikacji i zastępuje wszystkie wcześniejsze i równoczesne pisemne lub ustne umowy między Tobą a kchwcz.tv.

 

Możesz podlegać dodatkowym warunkom, które mają zastosowanie podczas korzystania lub zakupu innych usług kchwcz.tv , które kchwcz.tv zapewni Ci w momencie takiego korzystania lub zakupu.

 

Aktualizacje naszych warunków

Możemy zmienić naszą Usługę i zasady oraz być może będziemy musieli wprowadzić zmiany w niniejszych Warunkach, aby dokładnie odzwierciedlały naszą Usługę i zasady. O ile prawo nie wymaga inaczej, powiadomimy Cię (na przykład za pośrednictwem naszej Usługi) przed wprowadzeniem zmian do niniejszych Warunków i damy Ci możliwość zapoznania się z nimi, zanim wejdą w życie. Następnie, jeśli będziesz nadal korzystać z Usługi, będziesz związany zaktualizowanymi Warunkami. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody na te lub jakiekolwiek zaktualizowane Warunki, możesz usunąć swoje konto.

 

Własność intelektualna

Witryna/aplikacja oraz cała jej zawartość, funkcje i funkcje (w tym między innymi wszelkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio oraz ich projekt, wybór i aranżacja) są własnością kchwcz.tv, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione polskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową i innymi prawami własności intelektualnej lub praw własności . Materiały nie mogą być kopiowane, modyfikowane, reprodukowane, pobierane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody kchwcz.tv, chyba że iz wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie materiału jest zabronione.

 

Umowa o arbitraż

Ta sekcja ma zastosowanie do wszelkich sporów, Z WYJĄTKIEM SPORÓW DOTYCZĄCYCH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB EGZEKWOWANIA LUB WAŻNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ TWOJEGO LUB kchwcz.tv . Termin „spór” oznacza wszelkie spory, działania lub inne kontrowersje między Tobą a kchwcz.tv dotyczące Usług lub niniejszej umowy, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego, statutu, rozporządzenia, rozporządzenia lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej lub słuszności. „Spór” otrzyma najszersze możliwe znaczenie dozwolone przez prawo.

 

Zawiadomienie o sporze

W przypadku sporu Ty lub kchwcz.tv musicie przekazać drugiej stronie Zawiadomienie o sporze, które jest pisemnym oświadczeniem zawierającym nazwę, adres i dane kontaktowe strony, która je złożyła, fakty będące podstawą sporu oraz żądane zadośćuczynienie. Wszelkie powiadomienia o sporach należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: piotr@snyiwizje.pl. kchwcz.tv prześle Ci wszelkie Zawiadomienia o Sporze pocztą na Twój adres, jeśli go posiadamy, lub w inny sposób na Twój adres e-mail. Ty i kchwcz.tv podejmiecie próbę rozwiązania wszelkich sporów w drodze nieformalnych negocjacji w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty wysłania zawiadomienia o sporze. Po sześćdziesięciu (60) dniach Ty lub kchwcz.tv możecie rozpocząć arbitraż.

 

Wiążący arbitraż

Jeśli ty i kchwcz.tv nie rozwiążecie żadnego sporu w drodze nieformalnych negocjacji, wszelkie inne próby rozwiązania sporu będą prowadzone wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu, jak opisano w tej sekcji. Zrzekasz się prawa do rozstrzygania sporów (lub uczestniczenia jako strona lub członek grupy) we wszystkich sporach w sądzie przed sędzią lub ławą przysięgłych. Spór zostanie rozstrzygnięty w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Każda ze stron może zwrócić się o tymczasowe lub wstępne zabezpieczenie przed sądem właściwej jurysdykcji, jeśli jest to konieczne do ochrony praw lub własności strony do czasu zakończenia arbitrażu. Wszelkie koszty prawne, księgowe i inne koszty, opłaty i wydatki poniesione przez stronę wygrywającą ponosi strona wygrywająca.

 

Zgłoszenia i prywatność

W przypadku przesyłania lub publikowania jakichkolwiek pomysłów, kreatywnych sugestii, projektów, zdjęć, informacji, reklam, danych lub propozycji, w tym pomysłów na nowe lub ulepszone produkty, usługi, funkcje, technologie lub promocje, wyraźnie zgadzasz się, że takie zgłoszenia będą automatycznie traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone i staną się wyłączną własnością kchwcz.tv bez jakiejkolwiek rekompensaty lub uznania dla Ciebie. kchwcz.tv i jej podmioty stowarzyszone nie mają żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich zgłoszeń lub postów i mogą wykorzystywać pomysły zawarte w takich zgłoszeniach lub postach do dowolnych celów na dowolnym nośniku bezterminowo, w tym między innymi do opracowywania, produkcji i marketingu produktów i usług wykorzystujących takie pomysły.

 

Promocje

kchwcz.tv może od czasu do czasu obejmować konkursy, promocje, loterie lub inne działania („Promocje”), które wymagają przesłania materiałów lub informacji o sobie. Należy pamiętać, że wszystkie Promocje mogą podlegać odrębnym zasadom, które mogą zawierać określone wymagania kwalifikacyjne, takie jak ograniczenia dotyczące wieku i lokalizacji geograficznej. Jesteś odpowiedzialny za przeczytanie wszystkich zasad Promocji, aby określić, czy kwalifikujesz się do udziału. Jeśli weźmiesz udział w jakiejkolwiek Promocji, zgadzasz się przestrzegać i przestrzegać wszystkich Zasad promocji.

Dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie do zakupów towarów lub usług w ramach Usług lub za ich pośrednictwem, które to warunki stają się częścią niniejszej Umowy przez to odniesienie.

 

Błędy typograficzne

W przypadku, gdy produkt i/lub usługa są wymienione z niewłaściwą ceną lub z nieprawidłowymi informacjami z powodu błędu typograficznego, mamy prawo do odrzucenia lub anulowania wszelkich zamówień złożonych na produkt i/lub usługę wymienioną z niewłaściwą ceną. Mamy prawo odmówić lub anulować każde takie zamówienie, niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone, a Twoja karta kredytowa została obciążona. Jeśli Twoja karta kredytowa została już obciążona za zakup, a Twoje zamówienie zostanie anulowane, niezwłocznie dokonamy uznania rachunku Twojej karty kredytowej lub innego konta płatniczego w kwocie obciążenia.

 

Różnorodny

Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji uzna jakiekolwiek postanowienie lub część niniejszych Warunków za niewykonalne, pozostała część niniejszych Warunków będzie nadal w pełni obowiązywać. Jakiekolwiek zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie dokonane w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela kchwcz.tv. kchwcz.tv będzie uprawniona do nakazu sądowego lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia (bez obowiązku złożenia jakiejkolwiek gwarancji lub poręczenia) w przypadku jakiegokolwiek naruszenia lub przewidywanego naruszenia przez Ciebie. kchwcz.tv obsługuje i kontroluje Serwis kchwcz.tv ze swoich biur w Polsce. Usługa nie jest przeznaczona do dystrybucji ani używania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub użytkowanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami. W związku z tym osoby, które zdecydują się na dostęp do Serwisu kchwcz.tv z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli iw zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Niniejsze Warunki (które obejmują i obejmują Politykę prywatności kchwcz.tv) zawierają całe porozumienie i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia między Tobą a kchwcz.tv dotyczące jego przedmiotu i nie mogą być zmieniane ani modyfikowane przez Ciebie. Nagłówki sekcji użyte w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie i nie będą miały żadnego legalnego importu.

 

Zastrzeżenie

kchwcz.tv nie ponosi odpowiedzialności za treść, kod lub inne nieścisłości.

 

kchwcz.tv nie udziela rękojmi ani gwarancji.

 

W żadnym wypadku kchwcz.tv nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe szkody lub jakiekolwiek szkody wynikające z umowy, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, wynikające z lub w związku z korzystaniem z Serwisu lub treści Serwisu. Firma zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania lub modyfikacji zawartości Serwisu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

 

Usługa kchwcz.tv i jej zawartość są dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji ani oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych. kchwcz.tv jest dystrybutorem, a nie wydawcą treści dostarczanych przez osoby trzecie; jako taka, kchwcz.tv nie sprawuje żadnej kontroli redakcyjnej nad takimi treściami i nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji, treści, usług lub towarów dostarczanych lub dostępnych za pośrednictwem Serwisu kchwcz.tv. Nie ograniczając powyższego, kchwcz.tv w szczególności zrzeka się wszelkich gwarancji i oświadczeń dotyczących jakichkolwiek treści przekazywanych w ramach lub w związku z Serwisem kchwcz.tv lub na stronach, które mogą pojawiać się jako linki w Serwisie kchwcz.tv, lub w produktach dostarczanych w ramach lub w inny sposób w związku z Serwisem kchwcz.tv, w tym między innymi wszelkich gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich. Żadna ustna porada ani pisemna informacja udzielona przez kchwcz.tv lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych, pracowników, urzędników, dyrektorów, agentów lub tym podobnych nie tworzy gwarancji. Informacje o cenie i dostępności mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie ograniczając powyższego, kchwcz.tv nie gwarantuje, że Serwis kchwcz.tv będzie nieprzerwany, nieuszkodzony, terminowy lub wolny od błędów.

 

Skontaktuj się z nami

Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

 


 • Przez e-mail: piotr@snyiwizje.pl
 • Za pośrednictwem numeru telefonu: +48501437112TERMS & CONDITIONS (EN)

Updated at July 20th, 2023

 

General Terms

By accessing and placing an order with kchwcz.tv, you confirm that you are in agreement with and bound by the terms of service contained in the Terms & Conditions outlined below. These terms apply to the entire website and any email or other type of communication between you and kchwcz.tv.

 

Under no circumstances shall kchwcz.tv team be liable for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages, including, but not limited to, loss of data or profit, arising out of the use, or the inability to use, the materials on this site, even if kchwcz.tv team or an authorized representative has been advised of the possibility of such damages. If your use of materials from this site results in the need for servicing, repair or correction of equipment or data, you assume any costs thereof.

 

kchwcz.tv will not be responsible for any outcome that may occur during the course of usage of our resources. We reserve the rights to change prices and revise the resources usage policy in any moment. This Privacy Policy was created with Termify.io

 

License

kchwcz.tv grants you a revocable, non-exclusive, non-transferable, limited license to download, install and use the website/app strictly in accordance with the terms of this Agreement.

 

These Terms & Conditions are a contract between you and kchwcz.tv (referred to in these Terms & Conditions as "kchwcz.tv", "us", "we" or "our"), the provider of the kchwcz.tv website and the services accessible from the kchwcz.tv website (which are collectively referred to in these Terms & Conditions as the "kchwcz.tv Service").

 

You are agreeing to be bound by these Terms & Conditions. If you do not agree to these Terms & Conditions, please do not use the kchwcz.tv Service. In these Terms & Conditions, "you" refers both to you as an individual and to the entity you represent. If you violate any of these Terms & Conditions, we reserve the right to cancel your account or block access to your account without notice.

 

Definitions and key terms

To help explain things as clearly as possible in this Terms & Conditions, every time any of these terms are referenced, are strictly defined as:

 

 • Cookie: small amount of data generated by a website and saved by your web browser. It is used to identify your browser, provide analytics, remember information about you such as your language preference or login information.
 • Company: when this terms mention “Company,” “we,” “us,” or “our,” it refers to Kościół Chrześcijański w Częstochowie, (ul. Gazowa 3, 42-202 Częstochowa), that is responsible for your information under this Terms & Conditions.
 • Country: where kchwcz.tv or the owners/founders of kchwcz.tv are based, in this case is Poland
 • Device: any internet connected device such as a phone, tablet, computer or any other device that can be used to visit kchwcz.tv and use the services.
 • Service: refers to the service provided by kchwcz.tv as described in the relative terms (if available) and on this platform.
 • Third-party service: refers to advertisers, contest sponsors, promotional and marketing partners, and others who provide our content or whose products or services we think may interest you.
 • You: a person or entity that is registered with kchwcz.tv to use the Services.

 

 

Restrictions

You agree not to, and you will not permit others to:

 

 • License, sell, rent, lease, assign, distribute, transmit, host, outsource, disclose or otherwise commercially exploit the website/app or make the platform available to any third party.
 • Modify, make derivative works of, disassemble, decrypt, reverse compile or reverse engineer any part of the website/app.
 • Remove, alter or obscure any proprietary notice (including any notice of copyright or trademark) of kchwcz.tv or its affiliates, partners, suppliers or the licensors of the website/app.

 

Payment

If you register to any of our recurring payment plans, you agree to pay all fees or charges to your account for the Service in accordance with the fees, charges and billing terms in effect at the time that each fee or charge is due and payable. Unless otherwise indicated in an order form, you must provide kchwcz.tv with a valid credit card (Visa, MasterCard, or any other issuer accepted by us) (“Payment Provider”) as a condition to signing up for the Premium plan. Your Payment Provider agreement governs your use of the designated credit card account, and you must refer to that agreement and not these Terms to determine your rights and liabilities with respect to your Payment Provider. By providing kchwcz.tv with your credit card number and associated payment information, you agree that kchwcz.tv is authorized to verify information immediately, and subsequently invoice your account for all fees and charges due and payable to kchwcz.tv hereunder and that no additional notice or consent is required. You agree to immediately notify kchwcz.tv of any change in your billing address or the credit card used for payment hereunder. kchwcz.tv reserves the right at any time to change its prices and billing methods, either immediately upon posting on our Site or by e-mail delivery to your organization’s administrator(s).

 

Any attorney fees, court costs, or other costs incurred in collection of delinquent undisputed amounts shall be the responsibility of and paid for by you.

 

No contract will exist between you and kchwcz.tv for the Service until kchwcz.tv accepts your order by a confirmatory e-mail, SMS/MMS message, or other appropriate means of communication.

 

You are responsible for any third-party fees that you may incur when using the Service.

 

Return and Refund Policy

Thanks for shopping at kchwcz.tv. We appreciate the fact that you like to buy the stuff we build. We also want to make sure you have a rewarding experience while you’re exploring, evaluating, and purchasing our products.

 

As with any shopping experience, there are terms and conditions that apply to transactions at kchwcz.tv. We’ll be as brief as our attorneys will allow. The main thing to remember is that by placing an order or making a purchase at kchwcz.tv, you agree to the terms along with kchwcz.tv’s Privacy Policy.

 

If, for any reason, You are not completely satisfied with any good or service that we provide, don't hesitate to contact us and we will discuss any of the issues you are going through with our product.

 

Your Suggestions

Any feedback, comments, ideas, improvements or suggestions (collectively, "Suggestions") provided by you to kchwcz.tv with respect to the website/app shall remain the sole and exclusive property of kchwcz.tv.

 

kchwcz.tv shall be free to use, copy, modify, publish, or redistribute the Suggestions for any purpose and in any way without any credit or any compensation to you.

 

Your Consent

We've updated our Terms & Conditions to provide you with complete transparency into what is being set when you visit our site and how it's being used. By using our website/app, registering an account, or making a purchase, you hereby consent to our Terms & Conditions.

 

Links to Other Websites

This Terms & Conditions applies only to the Services. The Services may contain links to other websites not operated or controlled by kchwcz.tv. We are not responsible for the content, accuracy or opinions expressed in such websites, and such websites are not investigated, monitored or checked for accuracy or completeness by us. Please remember that when you use a link to go from the Services to another website, our Terms & Conditions are no longer in effect. Your browsing and interaction on any other website, including those that have a link on our platform, is subject to that website’s own rules and policies. Such third parties may use their own cookies or other methods to collect information about you.

 

Cookies

kchwcz.tv uses "Cookies" to identify the areas of our website/app that you have visited. A Cookie is a small piece of data stored on your computer or mobile device by your web browser. We use Cookies to enhance the performance and functionality of our website/app but are non-essential to their use. However, without these cookies, certain functionality like videos may become unavailable or you would be required to enter your login details every time you visit the website/app as we would not be able to remember that you had logged in previously. Most web browsers can be set to disable the use of Cookies. However, if you disable Cookies, you may not be able to access functionality on our website/app correctly or at all. We never place Personally Identifiable Information in Cookies.

 

Changes To Our Terms & Conditions

You acknowledge and agree that kchwcz.tv may stop (permanently or temporarily) providing the Service (or any features within the Service) to you or to users generally at kchwcz.tv’s sole discretion, without prior notice to you. You may stop using the Service at any time. You do not need to specifically inform kchwcz.tv when you stop using the Service. You acknowledge and agree that if kchwcz.tv disables access to your account, you may be prevented from accessing the Service, your account details or any files or other materials which is contained in your account.

 

If we decide to change our Terms & Conditions, we will post those changes on this page, and/or update the Terms & Conditions modification date below.

 

Modifications to Our website/app

kchwcz.tv reserves the right to modify, suspend or discontinue, temporarily or permanently, the website/app or any service to which it connects, with or without notice and without liability to you.

 

Updates to Our website/app

kchwcz.tv may from time to time provide enhancements or improvements to the features/ functionality of the website/app, which may include patches, bug fixes, updates, upgrades and other modifications ("Updates").

 

Updates may modify or delete certain features and/or functionalities of the website/app. You agree that kchwcz.tv has no obligation to (i) provide any Updates, or (ii) continue to provide or enable any particular features and/or functionalities of the website/app to you.

 

You further agree that all Updates will be (i) deemed to constitute an integral part of the website/app, and (ii) subject to the terms and conditions of this Agreement.

 

Third-Party Services

We may display, include or make available third-party content (including data, information, applications and other products services) or provide links to third-party websites or services ("Third- Party Services").

 

You acknowledge and agree that kchwcz.tv shall not be responsible for any Third-Party Services, including their accuracy, completeness, timeliness, validity, copyright compliance, legality, decency, quality or any other aspect thereof. kchwcz.tv does not assume and shall not have any liability or responsibility to you or any other person or entity for any Third-Party Services.

 

Third-Party Services and links thereto are provided solely as a convenience to you and you access and use them entirely at your own risk and subject to such third parties' terms and conditions.

 

Term and Termination

This Agreement shall remain in effect until terminated by you or kchwcz.tv.

 

kchwcz.tv may, in its sole discretion, at any time and for any or no reason, suspend or terminate this Agreement with or without prior notice.

 

This Agreement will terminate immediately, without prior notice from kchwcz.tv, in the event that you fail to comply with any provision of this Agreement. You may also terminate this Agreement by deleting the website/app and all copies thereof from your computer.

 

Upon termination of this Agreement, you shall cease all use of the website/app and delete all copies of the website/app from your computer.

 

Termination of this Agreement will not limit any of kchwcz.tv's rights or remedies at law or in equity in case of breach by you (during the term of this Agreement) of any of your obligations under the present Agreement.

 

Copyright Infringement Notice

If you are a copyright owner or such owner’s agent and believe any material on our website/app constitutes an infringement on your copyright, please contact us setting forth the following information: (a) a physical or electronic signature of the copyright owner or a person authorized to act on his behalf; (b) identification of the material that is claimed to be infringing; (c) your contact information, including your address, telephone number, and an email; (d) a statement by you that you have a good faith belief that use of the material is not authorized by the copyright owners; and (e) the a statement that the information in the notification is accurate, and, under penalty of perjury you are authorized to act on behalf of the owner.

 

Indemnification

You agree to indemnify and hold kchwcz.tv and its parents, subsidiaries, affiliates, officers, employees, agents, partners and licensors (if any) harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys' fees, due to or arising out of your: (a) use of the website/app; (b) violation of this Agreement or any law or regulation; or (c) violation of any right of a third party.

 

No Warranties

The website/app is provided to you "AS IS" and "AS AVAILABLE" and with all faults and defects without warranty of any kind. To the maximum extent permitted under applicable law, kchwcz.tv, on its own behalf and on behalf of its affiliates and its and their respective licensors and service providers, expressly disclaims all warranties, whether express, implied, statutory or otherwise, with respect to the website/app, including all implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement, and warranties that may arise out of course of dealing, course of performance, usage or trade practice. Without limitation to the foregoing, kchwcz.tv provides no warranty or undertaking, and makes no representation of any kind that the website/app will meet your requirements, achieve any intended results, be compatible or work with any other software, website/apps, systems or services, operate without interruption, meet any performance or reliability standards or be error free or that any errors or defects can or will be corrected.

 

Without limiting the foregoing, neither kchwcz.tv nor any kchwcz.tv's provider makes any representation or warranty of any kind, express or implied: (i) as to the operation or availability of the website/app, or the information, content, and materials or products included thereon; (ii) that the website/app will be uninterrupted or error-free; (iii) as to the accuracy, reliability, or currency of any information or content provided through the website/app; or (iv) that the website/app, its servers, the content, or e-mails sent from or on behalf of kchwcz.tv are free of viruses, scripts, trojan horses, worms, malware, timebombs or other harmful components.

 

Some jurisdictions do not allow the exclusion of or limitations on implied warranties or the limitations on the applicable statutory rights of a consumer, so some or all of the above exclusions and limitations may not apply to you.

 

Limitation of Liability

Notwithstanding any damages that you might incur, the entire liability of kchwcz.tv and any of its suppliers under any provision of this Agreement and your exclusive remedy for all of the foregoing shall be limited to the amount actually paid by you for the website/app.

 

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall kchwcz.tv or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever (including, but not limited to, damages for loss of profits, for loss of data or other information, for business interruption, for personal injury, for loss of privacy arising out of or in any way related to the use of or inability to use the website/app, third-party software and/or third-party hardware used with the website/app, or otherwise in connection with any provision of this Agreement), even if kchwcz.tv or any supplier has been advised of the possibility of such damages and even if the remedy fails of its essential purpose.

 

Some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

 

Severability

If any provision of this Agreement is held to be unenforceable or invalid, such provision will be changed and interpreted to accomplish the objectives of such provision to the greatest extent possible under applicable law and the remaining provisions will continue in full force and effect.

 

This Agreement, together with the Privacy Policy and any other legal notices published by kchwcz.tv on the Services, shall constitute the entire agreement between you and kchwcz.tv concerning the Services. If any provision of this Agreement is deemed invalid by a court of competent jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions of this Agreement, which shall remain in full force and effect. No waiver of any term of this Agreement shall be deemed a further or continuing waiver of such term or any other term, and kchwcz.tv’s failure to assert any right or provision under this Agreement shall not constitute a waiver of such right or provision. YOU AND kchwcz.tv AGREE THAT ANY CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO THE SERVICES MUST COMMENCE WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES. OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION IS PERMANENTLY BARRED.

 

Waiver

Except as provided herein, the failure to exercise a right or to require performance of an obligation under this Agreement shall not effect a party's ability to exercise such right or require such performance at any time thereafter nor shall be the waiver of a breach constitute waiver of any subsequent breach.

 

No failure to exercise, and no delay in exercising, on the part of either party, any right or any power under this Agreement shall operate as a waiver of that right or power. Nor shall any single or partial exercise of any right or power under this Agreement preclude further exercise of that or any other right granted herein. In the event of a conflict between this Agreement and any applicable purchase or other terms, the terms of this Agreement shall govern.

 

Amendments to this Agreement

kchwcz.tv reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace this Agreement at any time. If a revision is material we will provide at least 30 days' notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

 

By continuing to access or use our website/app after any revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, you are no longer authorized to use kchwcz.tv.

 

Entire Agreement

The Agreement constitutes the entire agreement between you and kchwcz.tv regarding your use of the website/app and supersedes all prior and contemporaneous written or oral agreements between you and kchwcz.tv.

 

You may be subject to additional terms and conditions that apply when you use or purchase other kchwcz.tv's services, which kchwcz.tv will provide to you at the time of such use or purchase.

 

Updates to Our Terms

We may change our Service and policies, and we may need to make changes to these Terms so that they accurately reflect our Service and policies. Unless otherwise required by law, we will notify you (for example, through our Service) before we make changes to these Terms and give you an opportunity to review them before they go into effect. Then, if you continue to use the Service, you will be bound by the updated Terms. If you do not want to agree to these or any updated Terms, you can delete your account.

 

Intellectual Property

The website/app and its entire contents, features and functionality (including but not limited to all information, software, text, displays, images, video and audio, and the design, selection and arrangement thereof), are owned by kchwcz.tv, its licensors or other providers of such material and are protected by Poland and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws. The material may not be copied, modified, reproduced, downloaded or distributed in any way, in whole or in part, without the express prior written permission of kchwcz.tv, unless and except as is expressly provided in these Terms & Conditions. Any unauthorized use of the material is prohibited.

 

Agreement to Arbitrate

This section applies to any dispute EXCEPT IT DOESN’T INCLUDE A DISPUTE RELATING TO CLAIMS FOR INJUNCTIVE OR EQUITABLE RELIEF REGARDING THE ENFORCEMENT OR VALIDITY OF YOUR OR kchwcz.tv’s INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. The term “dispute” means any dispute, action, or other controversy between you and kchwcz.tv concerning the Services or this agreement, whether in contract, warranty, tort, statute, regulation, ordinance, or any other legal or equitable basis. “Dispute” will be given the broadest possible meaning allowable under law.

 

Notice of Dispute

In the event of a dispute, you or kchwcz.tv must give the other a Notice of Dispute, which is a written statement that sets forth the name, address, and contact information of the party giving it, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested. You must send any Notice of Dispute via email to: piotr@snyiwizje.pl. kchwcz.tv will send any Notice of Dispute to you by mail to your address if we have it, or otherwise to your email address. You and kchwcz.tv will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within sixty (60) days from the date the Notice of Dispute is sent. After sixty (60) days, you or kchwcz.tv may commence arbitration.

 

Binding Arbitration

If you and kchwcz.tv don’t resolve any dispute by informal negotiation, any other effort to resolve the dispute will be conducted exclusively by binding arbitration as described in this section. You are giving up the right to litigate (or participate in as a party or class member) all disputes in court before a judge or jury. The dispute shall be settled by binding arbitration in accordance with the commercial arbitration rules of the American Arbitration Association. Either party may seek any interim or preliminary injunctive relief from any court of competent jurisdiction, as necessary to protect the party’s rights or property pending the completion of arbitration. Any and all legal, accounting, and other costs, fees, and expenses incurred by the prevailing party shall be borne by the non-prevailing party.

 

Submissions and Privacy

In the event that you submit or post any ideas, creative suggestions, designs, photographs, information, advertisements, data or proposals, including ideas for new or improved products, services, features, technologies or promotions, you expressly agree that such submissions will automatically be treated as non-confidential and non-proprietary and will become the sole property of kchwcz.tv without any compensation or credit to you whatsoever. kchwcz.tv and its affiliates shall have no obligations with respect to such submissions or posts and may use the ideas contained in such submissions or posts for any purposes in any medium in perpetuity, including, but not limited to, developing, manufacturing, and marketing products and services using such ideas.

 

Promotions

kchwcz.tv may, from time to time, include contests, promotions, sweepstakes, or other activities (“Promotions”) that require you to submit material or information concerning yourself. Please note that all Promotions may be governed by separate rules that may contain certain eligibility requirements, such as restrictions as to age and geographic location. You are responsible to read all Promotions rules to determine whether or not you are eligible to participate. If you enter any Promotion, you agree to abide by and to comply with all Promotions Rules.

Additional terms and conditions may apply to purchases of goods or services on or through the Services, which terms and conditions are made a part of this Agreement by this reference.

 

Typographical Errors

In the event a product and/or service is listed at an incorrect price or with incorrect information due to typographical error, we shall have the right to refuse or cancel any orders placed for the product and/or service listed at the incorrect price. We shall have the right to refuse or cancel any such order whether or not the order has been confirmed and your credit card charged. If your credit card has already been charged for the purchase and your order is canceled, we shall immediately issue a credit to your credit card account or other payment account in the amount of the charge.

 

Miscellaneous

If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision or portion of these Terms & Conditions to be unenforceable, the remainder of these Terms & Conditions will continue in full force and effect. Any waiver of any provision of these Terms & Conditions will be effective only if in writing and signed by an authorized representative of kchwcz.tv. kchwcz.tv will be entitled to injunctive or other equitable relief (without the obligations of posting any bond or surety) in the event of any breach or anticipatory breach by you. kchwcz.tv operates and controls the kchwcz.tv Service from its offices in Poland. The Service is not intended for distribution to or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation. Accordingly, those persons who choose to access the kchwcz.tv Service from other locations do so on their own initiative and are solely responsible for compliance with local laws, if and to the extent local laws are applicable. These Terms & Conditions (which include and incorporate the kchwcz.tv Privacy Policy) contains the entire understanding, and supersedes all prior understandings, between you and kchwcz.tv concerning its subject matter, and cannot be changed or modified by you. The section headings used in this Agreement are for convenience only and will not be given any legal import.

 

Disclaimer

kchwcz.tv is not responsible for any content, code or any other imprecision.

 

kchwcz.tv does not provide warranties or guarantees.

 

In no event shall kchwcz.tv be liable for any special, direct, indirect, consequential, or incidental damages or any damages whatsoever, whether in an action of contract, negligence or other tort, arising out of or in connection with the use of the Service or the contents of the Service. The Company reserves the right to make additions, deletions, or modifications to the contents on the Service at any time without prior notice.

 

The kchwcz.tv Service and its contents are provided "as is" and "as available" without any warranty or representations of any kind, whether express or implied. kchwcz.tv is a distributor and not a publisher of the content supplied by third parties; as such, kchwcz.tv exercises no editorial control over such content and makes no warranty or representation as to the accuracy, reliability or currency of any information, content, service or merchandise provided through or accessible via the kchwcz.tv Service. Without limiting the foregoing, kchwcz.tv specifically disclaims all warranties and representations in any content transmitted on or in connection with the kchwcz.tv Service or on sites that may appear as links on the kchwcz.tv Service, or in the products provided as a part of, or otherwise in connection with, the kchwcz.tv Service, including without limitation any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement of third party rights. No oral advice or written information given by kchwcz.tv or any of its affiliates, employees, officers, directors, agents, or the like will create a warranty. Price and availability information is subject to change without notice. Without limiting the foregoing, kchwcz.tv does not warrant that the kchwcz.tv Service will be uninterrupted, uncorrupted, timely, or error-free.

 

Contact Us

Don't hesitate to contact us if you have any questions.

 

 • Via Email: piotr@snyiwizje.pl
 • Via Phone Number: +48501437112

RODO

Kiedy odwiedzasz którąkolwiek z naszych witryn, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Twojego urządzenia i są najczęściej używane, aby witryna działała zgodnie z oczekiwaniami. Informacje te zwykle nie identyfikują Cię bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane korzystanie z sieci. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz nie zezwalać na niektóre rodzaje plików cookie. Kliknij różne nagłówki kategorii, aby dowiedzieć się więcej i zarządzać swoimi preferencjami. Pamiętaj, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z witryny i oferowane przez nas usługi.